Teknologirådet og DeltagerDanmark har samlet kræfterne til én organisation, DEMOCRACY X, for med stor viden og kapacitet at kunne støtte samfundets aktører i at løse de store udfordringer med demokrati, teknologi og klima. Læs mere på www.democracyx.dk

Hvem er vi?

Vi er en not-for-profit organisation, som arbejder for at skabe fællesskab om samfundets udvikling både nationalt og internationalt. Det kan kun opnås gennem konstruktive processer, hvor alle bidrager. Vi har mere end 30 års erfaring med at inddrage borgere og øvrige relevante parter i beslutningsprocesser på en måde, hvor de bliver klædt på til at deltage kvalificeret i løsningen på konkrete problemstillinger i samfundet.

Vores team består af akademiske projektledere indenfor et bredt kompetenceområde samt dygtige og ambitiøse studentermedhjælpere og praktikanter.

Hvad laver vi?

Vi arbejder med alt fra planlægning af fremtidig klimatilpasning i kommuner til oplysning og beslutningstagning på verdensplan.

Vi arbejder både for kommuner, regioner og ministerier, men tager også del i store europæiske projekter, der har indflydelse på de helt store retningslinjer og beslutninger.

Vores mission er at inddrage borgere og relevante eksperter i beslutningsprocesser for at skabe fællesskab om samfundets udvikling. På den måde får vi løsninger, der holder på lang sigt!