Bjørn Bedsted

Underdirektør med stor erfaring i teknologivurdering, demokratiudvikling og design af nye inddragelsesmetoder.

Bjørn Bested har ledet en række nationale og internationale projekter med fokus på inddragelse og samarbejde mellem borgere, interessenter, eksperter og beslutningstagere i udvikling af strategier for- og løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Han er ekspert i design og valg af inddragelsesmetoder til politiske beslutningsprocesser på såvel lokalt som globalt niveau og har bl.a. ledet projekter indenfor biodiversitet, klimatilpasning, ansvarlig forskning og innovation, GMO, IT og patentsystemet. Han har koordineret Teknologirådets globale borgerkonsultationer om biodiversitet og klima, World Wide Views, i samarbejde med FN.

Uddannelse 

2003 –  Cand. Mag. i etnografi og socialantropologi

Publikationer

  • Ansvarlig forskning og Innovation – Bedsted, B., Bitsch, L., Klüver, L., Øjvind Nielsen, R. and Jørgensen, M. L. (2018). ‘Towards an inclusive European innovation policy’. Journal of Science Communication JCOM 17 (03), C03. https://doi.org/10.22323/2.17030303.
  • Online demoktati – Juul, K. L. & B. Bedsted (2017): OPIN guidelines. Tips and tricks for more and better Youth eParticipation. Danish Board of Technology Foundation. Available at Homepage | Opin.me (accessed 4th of April 2018)
  • Biodiversitet – Bedsted, Gram, Jørgensen and Klüver (2015): WWViews on Biodiversity: New methodological developments and ambitions in “Governing Biodiversity through Democratic Deliberation”, ed. Rask and Worthington, Abingdon, Oxon
  • Klimatilpasning – S. Gram, B. Bedsted and A. Hastrup Clemmensen (forthcoming) Influence of citizens and stakeholders in shaping adaptation policy – opportunities and barriers in J. Knieling: Climate Adaptation Governance in Cities and Regions: Theoretical fundamentals and practical evidence, chapter 17
  • Klimatilpasning, borgerinddragelse – Bedsted, B and Gram, S. 2013: Participatory Climate Change Adaptation in Kalundborg, Denmark in Philipp Schmidt-Thome & Johannes Klein (eds.): Climate Change Adaptation in practice – From strategy development to implementation: John Wiley & Sons, Ltd.: 11-23
  • Klimatilpasning, borgerinddragelse Bedsted, B, Gram, S. and Klüver L. 2012: The story of WWViews in M. Rask, R. Worthington and M. Lammi, (eds): Citizen Participation in Global Environmental Governance. London: Earthscan, 30-41
  • Klimatilpasning, borgerinddragelse Bedsted, B. and Klüver, L. 2009: World Wide Views on Global Warming. From the World’s Citizens to the Climate Policy-makers. Copenhagen: The Danish Board of Technology.
  • Patentpolitik – Bedsted, B. (coordinator of report and working group). 2007: Policy options for the improvement of the European patent System. Commissioned by STOA (Scientific Technology Options Assessment of the European Parliament) and carried out by ETAG (European Technology Assessment Group.
  • Videnskab, borgerinddragele – Bedsted, B. ed. 2007: Enablers of Science-Society Dialogue. [pdf] Available at: https://tekno.dk/pdf/projekter/forSociety/p07_ForSociety_Task_2-