Gy Larsen

Seniorprojektleder

gl@tekno.dk

+45 30 78 51 66

Linkedin

Senior projektleder med stor ekspertise i koordinering af danske og europæiske forsknings-, udviklings- og formidlingsprojekter inden for områderne klima-energi & miljø.

Gy Larsen har 15 års erfaring med udvikling af dialogmetoder og tilrettelæggelse af processer med interessentinvolvering. Har koordineret et utal af analyserapporter, nyhedsbreve og debatmagasiner knyttet til projekt- og opgavevaretagelse om energi, transport, miljø og klima.

Gy Larsen har ledet processer i nationale og internationale tværfaglige arbejdsgrupper og har koordineret teknologivurderingsprojekter indenfor specialeområderne energi, transport og miljø. Hun er specialist i borgerinddragelsesmetoder, workshopmetoder, Folketingshøringer og design af skræddersyede løsninger for bl.a. kommuner og regioner.

Uddannelse

1983 – Cand. Tech. Soc. (teknologisk samfundsvidenskabelig planlægger) med tværfaglige studier og integration af naturvidenskabelige- og samfundsvidenskabelige felter.

Mindre opgaver Gy har været for projektleder for:
Lokale interessenter gav input til ny boligpolitik i Rødovre
Ny ældrepolitik med input fra borgerne
Borgerne gav bud på økonomiske pejlemærker i Furesø Kommune