Borgertopmøde

Borgertopmøde
Et borgertopmøde er meget velegnet ved større politiske beslutninger, som påvirker mange mennesker – hvad enten det er på lokalt, nationalt eller internationalt niveau. Borgertopmødet udmærker sig ved at inddrage et stort antal borgere, som oftest udviser udbredt engagement ved topmødet.

Borgertopmødet adskiller sig fra mere klassiske borgermøder ved, at fokus er på de deltagende borgere og ikke på en taler. I stedet for envejskommunikation fra eksperter til borgere er det borgere, der diskuterer information udarbejdet af eksperter. Politikerne får et klart billede af borgernes holdninger til konkrete prioriteringer og handlingsforslag, der bunder i information om og diskussion af emnet. Selvom politikerne ikke formelt er bundet af afstemningsresultaterne, giver topmødet et klart signal, som forpligter.

 

Én session – Én dag
En af styrkerne ved borgertopmødet er, at det kan inddrage mange borgere i én session på én dag, og dermed øges repræsentativiteten. Borgertopmødet sætter borgerne i fokus og giver dem mulighed for at komme med input til de folkevalgte, og deltagernes budskab kan indhentes umiddelbart og detaljeret under mødet. Gennem debat og afstemninger udtrykker borgerne deres holdninger til borgertopmødets emne, og disse holdninger præsenteres løbende på en storskærm. Borgerne kan først og fremmest stemme om en række spørgsmål, som politikerne gerne vil have svar på. Dette kan foregå via Teknologirådets elektroniske afstemningssystem eller borgerne kan formulere skriftlige anbefalinger til politikerne.

Et borgertopmøde afholdes typisk med +100 repræsentativt, udvalgte borgere. Mødet kan foregå ét eller flere steder simultant. Det endelige produkt kan skræddersys efter opdragsgivers ønske. Teknologirådet har stor erfaring med at forestå rekruttering af borgere, organisere mødet og lede deltagerne igennem dagens program. For at sikre veloplyste borgere modtager deltagerne forud for mødet et informationshæfte, der præsenterer borgertopmødets emne. Dette hæfte kan Teknologirådet ligeledes stå for at udarbejde – selvfølgelig i tæt samarbejde med opdragsgiver.

 

Langtidsholdbare løsninger
Resultatet af et borgertopmøde bliver en prioriteret liste over visioner og handlemuligheder indenfor emnet. Borgernes prioriteringer fremgår ved topmødets afslutning således meget klart for politikerne, som derefter har nogle retningslinjer at handle ud fra. Politiske beslutninger kan på den baggrund tage udgangspunkt i borgernes ønsker og opnår dermed en øget forankring, accept og langtidsholdbarhed. Et borgertopmøde er ligeledes et signal om, at beslutningstagerne tager den almene borgers synspunkter alvorligt.