Open Space

... er en metode benyttes i både store og små gruppe til kritiske og komplekse emner der har med fremtiden at gøre. Hver deltager bidrager med sin kompetence og kreativitet og har direkte indflydelse på det endelige resultat.

Open Space er en ”uformel” mødeform, hvor deltagerne selv skaber flere mindre workshops. Open Space metoden kræver minimal styring og kan rumme rigtig mange personer i en session. Metodens output styrkes dog ved at blive vel-faciliteret. Deltagerne, som vil starte en debat om et emne, de synes er vigtigt, skriver det op og annoncerer aktiviteten. Der sættes en ”markedsplads” op i lokalet, og deltagerne grupperer sig efter ønsker. Her efter kører debatter i de forskellige mindre workshops. Metoden egner sig til at få belyst en gruppe borgere/interessenters ideer, holdninger og forslag i en selv-aktiverende proces.

Open Space arbejder med 4 principper

  1. De der deltager i en debat, er de rette personer
  2. Det, der sker i debatten er ”det rigtige”
  3. Det starter, når tiden er inde
  4. Det slutter, når ”det er slut”

Metoden bygger på ”de to fødders lov” – synes du ikke en debat virker for dig, så gå over til en anden. Man behøver ikke argumentere for dette – og man bidrager der, hvor man har lyst til at være! Open Space tager form af et fleksibelt program af selvskabte møder/workshops. Lederen samler rapporter fra de enkelte debatter/møder, men de egentlige resultater er de handlinger, deltagerne selv beslutter på møderne.

Mødet kan tilrettelægges, i gangsættes og følges op af Teknologirådets mødeledere. Resultaterne af Open Space mødet kan dokumenteres via flipovers, referater, blogs.

Ydelse: Open Space er en enkel form for dialogmøde som kan rumme mange hundrede personer, som ved høj grad af selv-aktivering formulerer deres egne problemstillinger og inddrager andre interesserede i en uddybning af disse. Den uformelle form styret af deltagernes egne ideer gør den velegnet til at fastholde deltagerne i diskussionerne. Deltagerne er i højere grad styret af deres egne behov og ikke af mødeplanlæggernes agenda.

Resultater: Opdragsgiver vil få et forløb, som kan være på forhånd vel-struktureret men hvor selve mødet har en meget åben og uformel karakter. Udkommet vil således også ligge meget åbent. Open Space egner sig til at åbne en proces op, som siden efterfølges af en mere målrettet proces.