SocKETs – Borgerne gør industriudvikling mere relevant for samfundet

Projektet afprøver samskabelsesværktøjer, udvikle prototyper, evaluere og vil bruge erfaringerne til at lave en digital værktøjskasse med inspiration til mere dialog og til at tænke teknologiudvikling og samfundsbehov sammen.

Nye banebrydende teknologier kan få stor betydning for samfundets udvikling og for relationer mellem mennesker og teknologi. Strategiske nøgleteknologier (eller såkaldt Key Enabling Technologies, KETs) har stort potentiale i forhold til udvikling af nye produkter indenfor både fødevarer, sundhed og arbejdsmarked.

 

Industriudvikling i overensstemmelse med borgernes behov

KETs har stor betydning i forhold til udvikling af bæredygtige løsninger og løsning af samfundsmæssige udfordringer. Eksempler på de nye banebrydende teknologier (KETs) er nanoteknologi, bioteknologi, Internet of things (iot), blockchain teknologi og kunstig intelligens. Det er derfor vigtigt, at industriudviklingen foregår i synk med borgernes behov og ønsker. SocKETs arbejder i årene 2020-2023 på at teste og udvikle metoder til at inddrage borgere i brugen af nye innovative teknologier.

 

Teknologi og menneske

I det EU-støttede projekt SocKETs bringer vi en god blanding af forskere på tværs af samfundsvidenskab og humaniora, entreprenører, producenter, brugere og borgere sammen i arbejdet med at teste og udvikle værktøjer og hjælp til industriens aktører. Det er aktører, som gerne vil blive bedre til at inddrage borgere og interessenter i deres arbejde og dermed sikre at teknologien udvikles i overensstemmelse med samfundsmæssige værdier og behov.

 

Metodeudvikling i testcases om sundhed, genanvendelse og arbejdsliv

SocKETs kører testcases forskellige steder i Europa. I Danmark er det Dansk Teknologisk Institut, som afprøver metoder indenfor sundhedsområdet. Den danske testcase fokuserer på ’elektronisk sundhed’ forstået som målinger af eksempelvis hjerterytme, temperatur eller blodtryk med en lille elektronisk enhed, som kan bæres på kroppen. Når borgeren selv kan overvåge sin sundhedstilstand konstant, bliver lægebesøg sjældne. Casen undersøger, hvad det gør ved relationerne mellem borgere og sundhedssystem, og Teknologisk Institut samarbejder med danske hospitaler og industrivirksomheder.

 

Europæisk projekt

Udover Danmark, er der testcases i Italien, Spanien, Bulgarien og Estland. En testcase undersøger samskabelse/co-creation indenfor cirkulær økonomi i byggeri og forsyning. En anden testcase afprøver erfaringer med udvikling af nye løsninger på industriarbejdspladser, når nye teknologier som fx kunstig intelligens forandrer virksomhederne og arbejdsfunktionerne.

 

Gratis værktøjer og interaktive udstillinger

I projektet er vi i gang med at afprøve samskabelsesværktøjer, udvikle prototyper, evaluere og vil bruge erfaringerne til at lave en digital værktøjskasse med inspiration til mere dialog og til at tænke teknologiudvikling og samfundsbehov sammen. Metoderne kan frit benyttes af industriaktører og af kommuner og regioner, interesseorganisationer og beslutningstagere.

 

Samskabelse

Co-creation er dermed både målet og midlet. Gennem co-creation afprøver og udvikler borgere, erhvervsliv og brugere værktøjer målrettet industri til at gøre co-creation mere udbredt. Borgernes perspektiver giver ekstra værdi til produktudvikling og de i udviklingen af prioriteringer og forventninger innovationsforløb. Når vi arbejder med Co-creation i SocKETs, afprøver og undersøger vi også betydningen af den kulturelle kontekst som kan spille ind både på den enkelte arbejdsplads, i det enkelte land og i det hele taget i forskellige sammenhænge, afhængig af samarbejdet mellem nøgleaktører som fx erhvervsliv, forskere og det politiske niveau. De kulturelle aspekter kan f.eks. handle om køn, normer og værdier.

 

Proces og resultater formidles på europæiske science-centre

Udover værktøjskassen til industri og samarbejdsparter, formidles SocKETs arbejdsproces og resultater gennem science-centre i fire europæiske lande i 2023. Sciencemuseerne er gode til at formidle teknologi og videnskab til brede målgrupper. SocKETs interaktive udstillinger vil også fremvise værdien af samarbejde mellem teknologiudviklingsbranchen, borgere og civilsamfund. Det er håbet herved at være med til at gøre de europæiske borgere bevidst både om den vigtige rolle, som de nye innovationsteknologier spiller i løsningen af samfundsmæssige udfordringer, men også om borgernes muligheder for at engagere sig i teknologien.

 

Mere information

SocKETs (Societal engagement with Key Enabling Technologies) er et 3-årigt EU-projekt under Horizon2020, Grant Agreement no. 958277. Det er koordineret af Teknologirådet og har partnere fra seks EU-lande.

Besøg projekt hjemmesiden Sockets | Societal engagement with Key Enabling Technologies (sockets-cocreation.eu)

Hvis du ønsker mere information om SocKETs-projektet kan du kontakte projektkoordinator Kathrine Collin Hagan.

 

Kontakter