Mie Thomsen

Projektleder med ekspertise indenfor koordinering af danske og europæiske forsknings-, udviklings- og formidlingsprojekter inden for områderne klima & miljø.

Mie har gennem studiet og efterfølgende arbejde ved Kystdirektoratet specialiseret sig i klimatilpasning og risikohåndtering af oversvømmelser fra hav og vandløb. Herunder sårbarhed, skade og risikoanalyse samt -kortlægning ved bl.a. brug af geografiske værktøjer som GIS under Oversvømmelsesdirektivet.

Derudover har Mie erfaring med procesudvikling, koordinering, projektledelse og kapacitetsopbygning i kommuner og lokalsamfund med fokus på inddragelse af borgere og beslutningstagere.

Uddannelse

2016 – Cand. Scient. (Natural Ressource Manager med fokus på risikohåndtering af stormfloder.)

Andre opgaver Mie har været for projektleder for:

Interreg projektet FRAMES (Flood Resilient Areas by Multi LayEred Safety) hos Kystdirektoratet.

Nuværende projekter

GoNano

Byerne og det stigende havvand

DAPP for Randers Fjord