DA4YOU Horizon 2020

Hvis man ikke kan kommunikere, hvordan har man så en stemme i debatten?

Kommunikationshandicappede har også ret til en stemme

Er demokrati for alle?
Demokratiet bygger i høj grad på samtale og dialog. Det er imidlertid ikke alle, der har lige let ved at deltage i den offentlige debat. Det gælder bl.a. ordblinde samt syns- og hørehæmmede. Der er derfor behov for at styrke de kommunikationshandicappedes muligheder for at komme til orde. Dette projekt arbejder med hvordan disse muligheder forbedres – hvad skal der til, hvilke muligheder er tilgængelige og hvordan anvendes de bedst?

Teknologien kan hjælpe med kommunikation
Projektet DA4YOU ønsker at styrke kommunikationshandicappedes muligheder for at deltage i den offentlige debat. Derfor har projektet som hovedfokus, dels at udvikle og afholde kurser for kommunikationshandicappede i kommunikationsværktøjer, produktion af indhold, samt rettigheder og muligheder for deltagelse, dels af oprette en onlineportal, som faciliterer debat og indeholder ressourcer for kommunikationshandicappede. Teknologirådet rolle er i denne forbindelse af evaluere projektet med fokus på empowerment.

Lykkes projektet med sine mål, styrkes kommunikationshandicappedes position i den offentlige debat, og debatten vil blive yderligere nuanceret.

Kontakter