Demokrati og borgerinddragelse er vigtigt for vores samfund, fordi det skaber robuste løsninger.

Vi inddrager flere stemmer i samfundets udvikling.
Når Fonden Teknologirådet involverer sig i projekter og programmer, som handler om at bevæge samfundet og finde løsninger på komplekse samfundsmæssige udfordringer, inddrager vi flest muligt i arbejdet. Både interessegrupper, eksperter og andre interessenter. Men ikke mindst borgerne er vigtige at tage med på råd, når der træffes politiske beslutninger eller laves planer.
Nogle borgere er organiseret i netværk, foreninger og politiske grupperinger. Men mange er ikke, og vi er forpligtet til at involvere de mange, som ikke allerede har et talerør eller en platform.
Det er Teknologirådets erfaring, at det skaber gode og robuste løsninger, når man tager inddragelse af samfundets mange aktører alvorligt.
Når vi involverer en mangfoldig gruppe af borgere og interessenter i en struktureret og faciliteret proces, bliver aktørerne både klogere på deres egne og hinandens holdninger. Det øger muligheden for at finde nye, fælles og langsigtede løsninger på politiske problemstillinger.