Den grønne omstilling er kompleks og en fælles opgave mod et bæredygtigt samfund

En markant reduktion af drivhusgasudledninger og ressourceforbrug, samt overgangen til et fossilfrit samfund, kræver nye tilgange indenfor og på tværs af en lang række områder og sektorer, fra energiforsyning og transportinfrastruktur til (for)brug af produkter, bioressourcer og areal, til produktion af nye materialer og teknologier.