Hvordan finder vi løsninger som muliggør at vi kan tilpasse os klimaforandringerne?

Vi er nødsaget til at handle på de ændringer klimaforandringerne medfører. Vi ved eksempelvis, at vandet stiger, men hvad kan vi gøre for at leve med det stigende havvand? Vi må overvejer om det der i dag synes som den bedste løsning, også er det årtier frem, når vandstand og risiko for oversvømmelse stiger. Vi mener, at borgerne skal inddrages i denne udvikling, da det er dem, der skal leve med konsekvenserne både nu og på længers sigt.